Risicomodule

Risicomodule

Toezichtstaken voor gemeenten, provincies, waterschappen Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s. Een slim vertrekpunt voor adequate risicobeheersing

Gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, provincies: meer dan 150 organisaties werken met de Antea Group Risicomodule©. Dit maakt Antea Group marktleider op dit gebied.

De Risicomodule© is een beslissingsondersteunende software (in Excel) waar met behulp van deskundige adviseurs op interactieve wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht van de taakvelden:

  • Milieu
  • Bouw
  • APV en bijzondere wetten
  • Ruimtelijke ordening
  • Brandveilig gebruik

'Effecten' en 'naleving'

De Risicomodule© maakt onderscheid tussen ‘effecten’ en ‘naleving’ dat op basis van het internationale principe KANS X EFFECT bepaalt wat het risico van de verschillende toezicht-objecten is. ‘Effecten’ en ‘naleving’ zijn opgedeeld in verschillende thema’s waar variabelen aan toe worden gekend. Op deze manier worden op objectieve wijze de risico’s in beeld gebracht. Weegfactoren van de verschillende thema’s kunnen eventuele prioriteiten aanwijzen. Dit allemaal maakt het toezicht van de organisatie kwaliteitscriteria 2.1-proof. De Risicomodule© biedt tevens inzicht voor de programmering (jaarprogramma/HUP) van toezicht en handhaving en kan hiervoor de aanzet leveren. De Risicomodule© vormt het kerninstrument van de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan het toezicht van de organisatie en de prioritering daarvan (risicogestuurd werken).

De software wordt aan uw organisatie beschikbaar gesteld zodat de organisatie nadien zelfstandig en eenvoudig de Risicomodule© kan beheren. Uiteraard kan Antea Group u begeleiden bij het invulproces met diverse interactie methoden (stemkastjes, -kaarten en workshops).