Ondersteuning Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Ondersteuning Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Antea Group merkt een groeiende vraag bij gemeentes om ondersteuning bij de Kwaliteitscriteria 2.1 in audits, beleidsplannen VTH, toetsingsprotocollen, formatieonderzoeken.

Antea Group ziet een sterke vraag naar nieuw VTH-beleid, waarin dit beleid is verbonden met de resultaten van Risicoanalyses voor vergunningen en toezicht. Daarnaast zien we dat het werkproces rondom toetsen en diepgangsniveaus steeds belangrijker wordt in de interne (borging) en externe verantwoording. We helpen organisaties bij het implementeren van de kwaliteitscriteria.

Gemeenten dragen zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover dat zijn weerspiegeling krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Om de kwaliteit rondom de VTH-taken te waarborgen is in 2009 een landelijke set kwaliteitscriteria gelanceerd. De uitvoering van VTH-taken moet aan deze kwaliteitscriteria voldoen.

Om de werkwijze van het naleven van de kwaliteitscriteria te uniformiseren, is door Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een modelverordening opgesteld. Op deze manier zijn gemeenten en provincies in Regionale Uitvoeringsdiensten in staat om hun verordeningen beter op elkaar af te stemmen. Deze modelverordening regelt de kwaliteit van de VTH-taken en wordt toegepast op de regel ‘comply’ en ‘explain’; in principe moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria (comply), maar er kan gemotiveerd van worden afgeweken (explain).

Naast de implementaties verricht Antea Group middels audits diverse doorlichtingen waarmee VTH-organisaties inzicht krijgen in de stand van zaken m.b.t. het voldoen aan deze kwaliteitscriteria. Meten is echt weten, blijkt een goed vertrekpunt om verder te werken aan de implementatie van de kwaliteitscriteria 2.1.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.