Risicomodule kinderopvang

Het toezicht op de kinderopvang staat in een toenemende belangstelling. Oorzaak hiervan is de landelijke onduidelijkheid over de handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bijkomend aspect is dat er verschillende instanties toezicht houden op de kinderopvang, zoals de GGD, de brandweer en milieutoezicht.

Om grip te krijgen op de risico’s heeft Antea Group een Risicomethodiek ontwikkeld die in één oogopslag inzicht geeft in de risico’s voor gemeenten bij het toezicht op de kinderomvang. Met deze Risicomodule© zijn gemeenten in staat om het integrale risico van alle kinderopvanglocaties op een eenduidige wijze te bepalen.

Het unieke van dit instrument is, dat het toezicht van verschillende taakvelden combineert tot één risicoprofiel per locatie. Door het belang per toezichttaak inzichtelijk te maken ontstaat integraal inzicht in de risico’s voor elke locatie. Door deze risico’s met elkaar te vergelijken ontstaat een prioriteitsverdeling dat uitgewerkt kan worden in benodigde toezichtcapaciteit en controlefrequenties.