Risicomodule Wabo-handhaving

De Risicomodule© is een beleidsondersteunend instrument voor toezicht houdende organisaties.

Vanaf 2005 zijn overheidsorganisaties verplicht om handhavingprioriteiten te stellen. Dit betrof alleen de milieuhandhaving. Deze lijn wordt met de nieuwe kwaliteitcriteria handhaving doorgezet naar de andere beleidsvelden (Bouwen/Ro, Brandveilig gebruik bouwwerken en deels de APV). Een veel gestelde vraag is, hoe bereken ik mijn prioriteiten voor de handhaving op een vergelijkwaardige wijze? Het antwoord hierop is de Risicomodule© die Antea Group sinds 2003 in ontwikkeling heeft.

Voor wie is de Risicomodule© bedoeld?
De Risicomodule© is een beleidsondersteunend instrument voor toezicht houdende organisaties. Daar waar keuzes gemaakt worden over de frequentie van het toezicht en inzet van mensen, helpt de Risicomodule© bij de verantwoording van die keuzes. Dit vindt plaats door een kwantitatieve onderbouwing van de risico's.  Daardoor kan een afgewogen besluit gemaakt worden over een verantwoorde inzet en de daarbij horende risico's. Bovendien wordt hiermee voldaan en de wettelijke verplichting uit de Wabo ten aanzien van het handhavingsbeleid.

Wat is de Risicomodule©?
De Risicomodule© is een software-instrument waarmee handhavingorganisaties zelfstandig of met behulp van deskundige (proces)adviseurs de handhavingrisico's berekenen. De centrale formule in de module is: Risico = kans maal effect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven ziet u een weergave van de Risicomodule©. De elementen [Effecten] en [Kans] worden door de experts van uw organisatie ingevuld door middel van allerlei thema's en variabelen. Deze thema's zijn de lichtgrijze balken zoals 'Fysieke veiligheid' en 'Nalevingstabel' etc. 

De programmatuur op de CD-ROM is volledig uitgevoerd in het programma Microsoft Excel.

Maken anderen al gebruik van deze Risicomodule©?
Momenteel maken meer dan 100 overheidsorganisaties gebruik van deze Risicomodule© van Antea Group, meestal in combinatie met de Capaciteitsmodule© waarmee de berekende handhavingrisico's worden gekoppeld aan beschikbare handhavingcapaciteit.