RUD Risicomodule

Een slim vertrekpunt voor Omgevingsdiensten

In heel Nederland wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Regionale Omgevingsdiensten. Een proces dat vragen en onzekerheden met zich meebrengt. Hoe gaat ons takenpakket eruit zien, wat zijn de urgenties en welke capaciteit en functies zijn hierbij nodig? Speciaal voor de vorming van Omgevingsdiensten ontwikkelde Antea Group de RUD RisicoModule. Een beslissingsondersteunend instrument dat inzetbaar is voor welke samenwerkingsvorm dan ook. De RUD RisicoModule© is een slim instrument dat het totale takenpakket van de Omgevingsdienst inzichtelijk maakt en koppelt aan capaciteit en risico's.

De functionaliteit
De RUD RisicoModule©  werkt vanuit de basisgegevens per deelnemende gemeente: taken, prognoses, berekende risico's en capaciteit. Deze gegevens worden ingebracht in het voorgenomen werkproces van de Omgevingsdienst. De kengetallen van de Omgevingsdienst bepalen de uiteindelijke capaciteitsvraag. De Module gaat hierbij uit van de volgende taken:

 • Advies Omgevingsvergunning activiteit Milieu
 • Toezicht en Handhaving
 • Onderzoek lucht, geluid, bodem
 • Advies Bouwen/RO/APV en evenementen
 • Meldingen en klachten
 • Buitencategorie en projecten

Rekenen aan risico's
Nadat per gemeente de gegevens zijn ingevuld brengt de RUD RisicoModule©  de risico's voor toezicht en handhaving in het toezichtprogramma per gemeente op hoofdlijn in beeld. De RisicoModule© maakt op basis hiervan een overzicht van de risico's in de totale Omgevingsdienst.

Rekenen aan capaciteit
De software berekent ook de benodigde capaciteit. De module geeft inzicht in de actuele vraag naar uitvoeringscapaciteit. Hierbij kan worden ingezoomd op de capaciteit per gemeente,  en op de capaciteit per functie. De Omgevingsdienst beschikt hiermee over een instrument om voor elke gemeente maatwerk te bieden naar risico’s, naar vraag en beschikbaar budget.

Visueel en cijfermatig onderbouwen
De RUD RisicoModule© biedt diverse visualisaties en tabellen waarmee een Omgevingsdienst per deelnemende gemeenten afspraken kan maken over een dienstverleningsovereenkomst.

Andere RUD's gingen u al voor
Antea Group is inmiddels betrokken bij de oprichting van meerdere Omgevingsdiensten. We bieden hierbij zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning. De RUD RisicoModule© is onder meer ingezet bij de vorming van een netwerk-RUD in Overijssel waar 25 gemeenten in deelnemen en de RUD VeluweIJssel.   

RUD RisicoModule©

 • Inzicht verkrijgen in de actuele vraag en de benodigde capaciteit per Omgevingsdienst en per gemeente
 • Inzicht verkrijgen in risico's t.a.v. toezicht en handhaving
 • Inzicht in het totaalpakket van de Omgevingsdienst
 • Maatwerk voor elke samenwerkingsvorm
 • Een onderbouwde basis om met gemeenten afspraken te maken over een dienstverleningsovereenkomst.

Maak vrijblijvend kennis met de RUD RisicoModule©
De RUD RisicoModule© kent vele functionaliteiten. Uiteraard komen wij graag langs voor een presentatie met toelichting van deze mogelijkheden.