Begeleiding Corporaties

Begeleiding Corporaties

In een tijd waarin corporaties 'meer met minder' moeten doen, levert Antea Group complete begeleiding die corporaties in staat stelt zich te richten op het voeren van regie bij woningbouwontwikkeling.

Met onze kennis voert u regie. Dat is de gedachte van Antea Group. Deze gedachte lichten wij in onze visie aan de hand van een drietal punten nader toe.

Visie: Meer met minder
In het publieke domein zien we een roep om verandering en versobering. Ook de corporatiesector blijft daarbij niet achter. Zowel binnen als buiten de sector wordt stevig gediscussieerd over de wijze waarop deze verandering plaats moet vinden. Eén ding is duidelijk: er moet meer gebeuren met minder middelen. 

Diensten
Antea Group begeleidt corporaties van begin tot eind bij woningbouwontwikkelingen. Van haalbaarheidsstudie tot en met realisatie en beheer: wij bieden de inhoudelijke kennis die u nodig heeft om de regie te kunnen voeren. Met elke vraag over uw opgave kunt u bij ons aankloppen.