De Duurzaamheidsversneller Gebouwen

De Duurzaamheidsversneller Gebouwen

Uw gebouwen sneller verduurzamen

Duurzaam vastgoed is een hot topic. Iedereen heeft het erover, maar een enkeling acteert er naar. Maar waarom duurzamer vastgoed? Enerzijds omdat dit vanuit de overheid verplicht wordt gesteld – denk aan het verplichte C-label voor kantoren per 2023 – anderzijds omdat duurzaam vastgoed bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van vele bedrijven én overheden. En als deze duurzaamheidsmaatregelen slim worden aangepakt, leveren deze ook nog eens geld op. Hoe? Maak kennis met de innovatieve Duurzaamheidsversneller Gebouwen (DvG) van Antea Group.

Zodra we bekijken wat verduurzaming oplevert, dan blijkt er vaak meer mogelijk dan voorheen gedacht. Als eigenaar kunt u bijvoorbeeld denken aan een hogere marktwaarde en een verlaging van de exploitatielasten. Bovendien zijn er diverse subsidies waar aanspraak op gemaakt kan worden en het voor u dus nóg interessanter maken om uw vastgoed te verduurzamen.

De DvG is hét product waarbij de klant snel inzicht krijgt in zijn investeringsruimte om het utiliteitsgebouw te verduurzamen. Dit kan o.b.v. een QuickScan of o.b.v. een Energie Prestatie Advies, gecombineerd met een taxatierapport van de marktwaarde voor én na het nemen van de duurzaamheidsmaatregelen. De eigenaren en beleggers kunnen ook (potentiele) huurders informeren over de meerwaarde van hun gebouw en daardoor mogelijk een hogere huur realiseren. Bovendien heeft Antea Group de bouwkundige kennis in huis om de investeringskosten en bouwkundige aspecten te berekenen en daarmee de verduurzaming van uw gebouw te kwantificeren.