Werkvormen Coöperatief Ontwikkelen

Werkvormen Coöperatief Ontwikkelen

Om goede ideeën te kunnen genereren maken we gebruik van creatieve technieken en werkvormen. Deze stemmen we af op elke specifieke opgave.

  • Mutual Gains Approach: gezamenlijke doelen onderzoeken en benoemen.
  • Worldcafé: mening van grote groep betrekken bij planvorming in een informele setting. Door minidiscussies, cafégesprekken, 'bierviltjesuitkomsten'.
  • Mindmap: overzicht creëren en structureren van ideeën uit de groep.
  • Busexcursie: goede en slechte voorbeelden bezoeken, een gezamenlijk vertrekpunt creëren.
  • Projectenmarkt: inventariseren en onderhandelen over projectideeën in een informele setting. Eventueel af te sluiten met een projectenveiling.
  • Maptable: gesprekken en discussies meteen vertalen naar een digitaal ontwerpen, consequenties van keuzes en acties inzichtelijk maken.
  • Enquête: grote groepen betrekken bij planvorming op detailniveau en om meningen en zienswijzen te inventariseren.