Quick scan gemeentelijk vastgoed

Quick scan gemeentelijk vastgoed

Vastgoedadvies

Veel gemeenten hebben een aanzienlijke vastgoedportefeuille. Een goed en volledig inzicht in de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille ontbreekt nog al eens. Heeft u als gemeente dit inzicht? Zijn inkomsten en uitgaven duidelijk en in evenwicht? Is het reserveren van onderhoudsbudgetten gecalculeerd of 'nattevingerwerk'?

Een vastgoedportefeuille van een gemeente is zeer divers. Deze varieert van vastgoed ten behoeve van sport en welzijn tot eigen huisvesting en openbaar groen. Deze variatie brengt met zich mee dat de vastgoedportefeuille vaak verdeeld is over diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Hierdoor ontbreekt in veel gevallen een helder en compleet overzicht van kosten en opbrengsten van het vastgoed.

Goed inzicht
Door een goed inzicht in uw vastgoedportefeuille bent u in staat om heldere en transparante keuzes te maken. Hierdoor is het mogelijk kosten te besparen door bijvoorbeeld onderhoud efficiënter aan te besteden. Ook kan worden beoordeeld of exploitatiekosten en opbrengsten ten laste van de juiste budgetten komen. Tot slot kan worden beoordeeld of u ook vastgoed in uw portefeuille heeft dat kan worden afgestoten.

Uw vastgoedportefeuille onder de loep; Antea Group kan u helpen. Door onze Quick Scan inventariseren wij uw vastgoedportefeuille. Wij voeren een analyse uit van het volledig gemeentelijk vastgoed. Bovendien wordt aan de hand van een aantal interviews onderzocht hoe wordt omgegaan met de exploitatie van dit vastgoed. Door middel van de Quick Scan gemeentelijk vastgoed krijgt u van ons:

  • een volledig overzicht van uw vastgoedportefeuille
  • een analyse op basis van het overzicht en de interviews
  • kansen voor kostenbesparing
  • kansen voor het genereren van opbrengsten
  • concrete aanbevelingen