Financiering en organisatie

Financiering en organisatie

Het succes van een ruimtelijke ontwikkeling hangt in grote mate af van de start; een goede calculatie aan de voorkant is essentieel om de haalbaarheid in een vroeg stadium te bepalen.

Een juiste inschatting van kansen, risico’s, de juiste mensen met dito drive voorkomen verrassingen tijdens de rit. Antea Group heeft het overzicht en de expertise van de keten en is daarom samen met u in staat vooraf de risico’s, kansen en projectoptimalisaties te bepalen.

Op het gebied van financiering en organisatie leveren wij de volgende diensten:

  • Planeconomie, grond- en vastgoedexploitaties
  • Haalbaarheidsstudies (milieu-planologisch)
  • organisatievraagstukken
  • contracten- en aanbestedingsrecht
  • planschaderisico