REALISATIE VAN TRANSITIEPROJECTEN

REALISATIE VAN TRANSITIEPROJECTEN

Bij de realisatie van transitieprojecten wordt op basis van de ruimtelijke inpassing en engineering de ontwikkeling gerealiseerd. Antea Group is hierbij een allround partner, vanaf initiatief tot en met de uitvoering en beheer.

Daarbij ligt onze focus op de (her)ontwikkeling van woongebieden, met de daarbij behorende componenten zoals sloop, bodemsanering, bodemverbetering en civiel technische inpassingen.

Het is binnen projecten belangrijk dat ontwerp en engineering direct worden getoetst op financiële en uitvoeringstechnische haalbaarheid. Antea Group is daarin uw partij die in dit proces de haalbaarheid waarborgt. Daarbij gaan wij een resultaatverplichting met u aan, waarbij wij het project van stedelijk ontwerp tot en met de realisatie en eventueel beheer kunnen overnemen. Dat vraagt veel van ons als bedrijf, maar juist dit is de reden waarom klanten onze heldere en transparantie aanpak zeer waarderen.