Technische Uitwerking (engineering en contracting)

Technische Uitwerking (engineering en contracting)

In de groen- en civieltechnische uitwerking van stedelijke transitieprojecten ontwerpen we het totale woongebied. Rekening houdend met riolering, waterhuishouding, geotechniek, de openbare ruimte, de uitgeefbare terreinen en uiteraard passend binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan.

Optimaal integrale technische oplossingen worden hiervoor bedacht en uitgewerkt; vergunningen worden aangevraagd en ook de contractdocumenten worden opgesteld. In de realisatiefase zorgen we ervoor dat u krijgt waarom is gevraagd binnen de kaders van tijd en geld.

Met de juiste groen- en civieltechnische uitwerking, onze duurzame oplossingen en een adequate contractbeheersing voegen we waarde toe aan het woongebied. Met als resultaat een prettige en veilige woon- en werkomgeving.