Ruimte

Vastgoed en Recht

Bij gebiedsontwikkelingen krijgt u onherroepelijk te maken met de beschikbaarheid van de drie G’s: grond, geld en gebouwen. Dit vraagt om kennis van omgeving, markt en recht. Overheden, woningcorporaties en ontwikkelaars schakelen onze specialisten vanaf de initiatieffase in voor financieel haalbare plannen die juridisch waterdicht én uitvoerbaar zijn.

Gebieds- en vastgoedontwikkelingen staan of vallen bij hun haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Onze juristen en planeconomen brengen financiële, bestuurlijke en organisatorische aspecten en risico’s in kaart en vertalen deze naar actueel grondbeleid en kansrijke ontwikkelingsstrategieën. Daarnaast bieden we brede ondersteuning bij het opstellen van exploitatieplannen en procedures in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en onteigening.

Grondverwerving
Het innemen en beheren van grondposities is een vak apart waarbij tijd én geld belangrijke grootheden zijn. Een derde cruciale factor zijn de eigenaren. Tijdig overeenstemming bereiken over grondverwerving of ontwikkeling en verplaatsing van activiteiten is hierbij het gewenste scenario. Als onafhankelijk intermediair zorgen we ervoor dat alle partijen aan hun trekken komen. Daarnaast bieden we brede ondersteuning bij onteigening, het opstellen van exploitatieplannen en procedures in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Antea Group Recht; brede juridische ondersteuning
Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt u niet zonder goed juridisch advies. Van omgevingsrecht tot contractvorming, van planschade tot vastgoedrecht. Op publiek- en privaatrechtelijk terrein bieden we met Antea Group Recht specialistische kennis die binnen de ontwikkeling van complexe ruimtelijke projecten een absolute meerwaarde is.

Downloads: