Veiligheidsadvies na incident afvalwaterzuivering

Veiligheidsadvies na incident afvalwaterzuivering

Wanneer een incident of crisis zich voordoet, dan bevat deze veel leerstof om herhaling te voorkomen. Onderzoek en evaluatie is een belangrijke stimulans om de veiligheid te verbeteren. Adviesgroep SAVE is thuis in diverse methodieken voor onderzoek of evaluatie binnen het veiligheidsdomein.

In Raalte vond in oktober 2012 een explosie van biogas plaats in een afvalwaterzuivering van Waterschap Groot Salland. In de zuivering wordt biogas geproduceerd door slibvergisting. Oorzaak van de calamiteit bleek een technisch mankement in de installatie in combinatie met het niet opvolgen van een gasalarmering. De overige drie riool-waterzuiveringen van het waterschap vereisten ook nader onderzoek. Het waterschap gaf opdracht aan adviesgroep SAVE voor dit onderzoek en startte een actieplan gasveiligheid op.

Adviesgroep SAVE adviseerde over de procesveiligheid, de explosieveiligheid en het veiligheidsbeheer. Tijdens landelijke terugkoppelmomenten bleek dat meer waterschappen met deze problematiek te maken hebben. Inmiddels voert adviesgroep SAVE soortgelijke onderzoeken uit voor acht andere waterschappen.