Incidentenmanagement

Bij incidenten op wegen, in tunnels en op het water treden verschillende partijen gezamenlijk op. Dit om snelle en adequate hulp aan slachtoffers te bieden, maar ook om de overlast en/of schade voor andere gebruikers tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Vaak gaat het om hulpdiensten, die in nauwe samenwerking met de beheerder en overige private partijen optreden. Bij planvorming en oefening ten behoeve van dit gezamenlijk optreden is het belangrijk dat iedereen meepraat, die bij het beheersen van de gevolgen van een incident betrokken is.

Om dit in goede banen te leiden, is kennis van en ervaring met operationeel optreden heel belangrijk. Dit omdat plannen ook in de praktijk uitvoerbaar moeten zijn. Maar ruime ervaring met het (bege)leiden van processen en technisch inzicht in (de effecten van) preventieve maatregelen is eveneens belangrijk.