Incidentenplan riolering (IPR)

Incidentenplan riolering (IPR)

Wat te doen als een tankwagen gevuld met brandbare stoffen kantelt en de inhoud in het riool of oppervlaktewater dreigt te stromen? Wat zijn de gevolgen van het uitvallen van een rioolgemaal? Wat te doen als een hoosbui meer water brengt dan het riool kan verwerken? Het vinden van de juiste antwoorden op deze vragen kost doorgaans veel tijd en vraagt veel specialistische kennis.

De gemeente doet er alles aan om incidenten in het rioolstelsel te voorkomen. Maar incidenten kun je nooit volledig uitsluiten. De gevolgen voor de omgeving kunnen ingrijpend zijn. Adviesgroep SAVE stelt u goed in staat om met een Incidentenplan riolering (IPR) voorbereid te zijn op die bijzondere situaties.

Unieke aanpak
Adviesgroep SAVE biedt u een unieke aanpak, gebaseerd op de Leidraad Riolering en primair gericht op het piket rioolbeheer. Samen met een projectgroep werken wij de relevante scenario’s uit. Voor elk scenario beschrijven wij per betrokken dienst de benodigde acties.

Het IPR wordt in SAVE-Digiplan format geleverd. Dit format is gebaseerd op de opbouw van een website, het is gebruikersvriendelijk en eenvoudig toegankelijk voor alle betrokkenen. Geen geblader meer in dikke ordners, maar in enkele muisklikken naar de relevante informatie. Daarmee win je snelheid en beperk je schade en overlast. Een dergelijk plan is voor 17 Utrechtse gemeenten opgeleverd.