Analyse inzet brandweer bij waterongevallen

Visie op de rol van de brandweer bij waterongevallen

Elk jaar maakt de brandweer bij waterongevallen het verschil tussen leven en dood. De inzet van brandweerduikers kan echter ook riskant zijn. Daarnaast betekent voorbereid zijn op waterongevallen ook op een operationele manier kijken naar de oppervlakteredding. Reden om een visie op te stellen omtrent de rol en de taken die de brandweer bij waterongevallen heeft.

Adviesgroep SAVE heeft de veiligheidsregio's Groningen en IJsselland bij deze opgave ondersteund. 

In een veiligheidsregio in Nederland hebben we de risicospreiding van waterongevallen in kaart gebracht. Dit vraagt om een regiospecifieke aanpak waarbij gebiedskenmerken een belangrijke rol spelen. Op basis van gegevens als waterdiepte, spreiding van recreatiewateren en de ligging van wegen brachten we in beeld hoe de spreiding van risicovolle wateren eruit ziet.

Compleet risicobeeld

Door deze data te koppelen aan gegevens van waterongevallen die in de afgelopen jaren plaatsvonden, hebben we het risicobeeld compleet gemaakt. Dit profiel maakt het mogelijk om afwegingen te maken om adequaat op te treden bij waterongevallen. Bijvoorbeeld op welke plek welk type inzet het meest noodzakelijk is.
 
Het risicoprofiel en de analyse zijn een uitstekende basis voor bestuurlijke en operationele afwegingen voor de inzet van de brandweer bij waterongevallen. Het biedt onderbouwing voor het handhaven van een bestaande indeling of juist voor een alternatieve invulling van de inzet bij waterongevallen.