Brandonderzoek

Het in kaart brengen van risico's

U bent als eigenaar verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van de bewoners in uw woningarsenaal. Het doel van een brandonderzoek is om de veiligheid van bouwwerken te bepalen. Door middel van inspecties worden de risico's in kaart gebracht.

De verzamelde gegevens worden getoetst aan de gestelde richtlijnen. Daarnaast zal adviesgroep SAVE een risicoanalyse uitvoeren op basis van NEN-normen en expertise op het gebied van veiligheid. Met behulp van een risicografiek wordt het voor u duidelijk waar de grootste risico's liggen. Hiermee kunnen vervolgens op een effectieve en economische manier beheermaatregelingen worden getroffen waarin adviesgroep SAVE u zal adviseren.

In de afgelopen jaren hebben wij hiervoor veel toonaangevende onderzoeken uitgevoerd, zoals het onderzoek naar de woningbranden in Hoofddorp van 2008. Tevens beschikt adviesgroep SAVE over een veiligheidssysteem op basis van de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA).