Brandveiligheidsconcept (integraal)

Een brandveiligheidsconcept is een samenspel van integraal op elkaar afgestemde brandveiligheidsvoorzieningen in een bouwwerk. Hierin wordt een balans gezocht in noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen en -voorzieningen en het gewenste niveau van brandveiligheid.

Vanuit de regelgeving wordt alleen voorzien in de veiligheid van aanwezigen en de vluchtveiligheid hiervan. Het beschermen van organisatie- of bedrijfsbelangen dient de eigenaar/gebruiker zelf te regelen.

De balans in brandveiligheidsvoorzieningen wordt gezocht in de bekende BIO- (Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische) maatregelen. Een brandveiligheidsconcept kan in een aantal gradaties worden uitgevoerd, van meest eenvoudig (standaardregelgeving) tot een FSE-geëngeneerd concept. Zeker wanneer een ontwerp niet past binnen de prestatiekaders van de regelgeving of wanneer bepaalde eisen leiden tot grote ingrijpende (bouwkundige)aanpassingen of grote investeringen is er vaak behoefte aan maatwerk.

Een onderdeel van het ontwerp kan hiervoor worden uitgelicht of het gehele concept kan gelijkwaardig of integraal worden opgesteld. Dit alles blijft binnen de wettelijke kaders ontworpen. Grotere brandcompartimenten is een veel voorkomend voorbeeld van overschrijding van de prestatie-eisen in het Bouwbesluit. Er zijn diverse mogelijkheden om het realiseren van een groter brandcompartiment toch mogelijk te maken. Adviesgroep SAVE heeft diverse disciplines in huis om op allerlei gebieden brandveiligheidsconcepten op te stellen.

Centraal in het ontwerp worden diverse belangen of uitgangspunten gehanteerd, het ontwerp wordt hier op afgestemd, brandveiligheidsmaatregelen dienen veiligheid te garanderen niet belemmerend te werken.