Brandweerzorg & crisisbeheersing

Brandweerzorg & crisisbeheersing

Antea Group ondersteunt en adviseert het bestuur en de leiding bij de opbouw van de hele (repressieve) brandweerorganisatie (regionaal of gemeentelijk). We brengen de huidige situatie in beeld en doen aanbevelingen voor verbeteringen. Hierbij gaat het om passende op maat gesneden adviezen die werken in de dagelijkse praktijk en passen binnen financiële kaders.

Naast het ontwikkelen van bijvoorbeeld dekkingsplannen en de vertaling daarvan naar bestuurlijke adviezen alsook informatie voor de meldkamers, is adviesgroep SAVE betrokken bij landelijke ontwikkelingen en de organisatie van de brandweer- en veiligheidsregio. We ondersteunen ook bij het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en adviseren veiligheidsregio's over de invulling van hun takenpakket.

De combinatie van onze kennis van de sector, concrete en praktische voorstellen voor de toekomst en een heldere financiële onderbouwing, leidt tot gedegen onderbouwde adviezen in een vaak complexe omgeving.

Onze jarenlange ervaringen binnen de brandweerorganisatie en onze betrokkenheid bij de landelijke ontwikkelingen en planvorming geeft adviesgroep SAVE een uitstekende kennispositie om te adviseren over de toekomstige invulling van uw organisatie.

Bekijk aan de rechterkant van deze pagina de verschillende Brandweerzorg & Crisisbeheersing gerelateerde diensten die we bieden.