Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Brandweer

Een groot aantal taken binnen het werkveld van de brandweer is risicovol. Om risico's in beeld te brengen wordt in dit kader gebruikgemaakt van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Adviesgroep SAVE combineert bij de aanpak van dergelijke projecten de vakinhoudelijke kennis en de brede kennis van analysetechnieken, variërend van aspectenanalyse tot scenario-onderzoek.

Wij leveren een integrale rapportage, de zgn. RI&E, inclusief plan van aanpak (PvA).

Met dit document bent u niet alleen verzekerd van wettelijke dekking, maar heeft u tevens een stevig kennisdocument dat u in staat stelt noodzakelijke acties in gang te zetten voor de verbetering van veiligheid. In Flevoland heeft adviesgroep SAVE een RI&E opgesteld voor de duiktaak (Natte RI&E), voor het repressief optreden (Warme RI&E, bestaande uit aspectenlijst, belevingsonderzoek en objectrisicoanalyse) en een RI&E die zich richt op werkplaatsen, sociale ruimten en kantoren (Koude RI&E).