Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan (BNP) met als belangrijk onderdeel een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) is een onmisbaar onderdeel van uw veiligheidsbeleid. Het noodplan is gericht op het gepland bestrijden en beheersen van noodsituaties om gevolgen voor uw bedrijfsvoering, werknemers, het milieu en omwonenden tot een minimum te beperken.

Daarnaast kan een BNP en/of BHV-organisatie verplicht zijn gesteld in het kader van:

  • Voorschriften Wet milieubeheer;
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet);
  • Post Seveso-II-richtlijn.

Wij adviseren en ondersteunen uw onderneming bij het opstellen van een BNP. Hierbij houden we rekening met uw bedrijfsvoering, uw werkprocedures, uw rechten en uw plichten. Met onze nieuwe DIGIPLAN-werkwijze kunnen wij tevens voor u het noodplan digitaal aanleveren waarmee het makkelijk bereikbaar wordt voor uw organisatie. Voor meer informatie omtrent DIGIPLAN wordt u verwezen naar het portfolio-onderdeel.