Effect en Gevolg

Effectmodellering is een van de facetten van een kwantitatieve risicoanalyse, maar wordt ook voor veel andere doeleinden gebruikt. In de regel wordt er gerekend aan de gevolgen van fysische en/of chemische effecten na (maar tevens als voorbode van) het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De belangrijkste effecten voor de (proces)industrie zijn dispersie (gaswolken), warmtestraling (brand) en drukgolven (explosies).

Enkele specialistische vormen van effectmodellering zijn o.a. dispersieberekeningen, inpandige rookontwikkelingssimulaties en de simulatie van vloeistofstroming bij het falen van opslagtanks.

Voor effectberekeningen is een aantal erkende rekenpakketen op de markt zoals bijvoorbeeld SAVE II (Antea Group) of SAFETI-NL (DNV). Al deze producten geven een waarde voor een relevante grootheid (concentratie, radiatie of overdruk) als functie van de afstand tot de bron.

Wij kunnen samen met u de afwegingen maken bij de keuze voor een van de genoemde modellen, afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de scenario's, uw bedrijfsprocessen, installaties en/of gebouwen.

Onze toegevoegde waarde betreft de jarenlange ervaring die bij adviesgroep SAVE aanwezig is omtrent modellering en simulatie van de fysische aspecten van scenario's. Enkele medewerkers van adviesgroep SAVE zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de eerste modellen daarvoor in de 70-er jaren van de vorige eeuw.