Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) - inrichtingen

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) - inrichtingen

Antea Group voert al ruim 20 jaar vele QRA's per jaar uit. Wij voeren voor het bedrijfsleven en de overheid diverse QRA's uit voor de vaststelling van de externe veiligheidsrisico's (in termen van kans op overlijden) van inrichtingen en het transport van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving.

Wij bieden naast gedegen rekenwerk ook aanvullend advies met betrekking tot de implicaties van het vastgestelde risicoprofiel voor o.a. vergunningaanvragen (bedrijven) en ruimtelijke planning (overheid). Adviesgroep SAVE slaat hiermee als kennispartner een brug tussen overheid en bedrijfsleven.

Wij beschikken daarvoor over het in Nederland verplichte rekenmodel (SAFETI-NL) voor QRA's in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Ook beschikken wij over het verplichte rekenmodel voor QRA's bij transport (RBM II) en over een eigen model (SAVE II) voor specifieke vragen en toepassingen.

Tijdens een QRA worden de mogelijke risico's bij de inrichting in kaart gebracht. Hierna wordt er in SAFETI-NL een model samengesteld, aan de hand van de resultaten uit de modellering zal er getoetst worden of een inrichting voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving. QRA's kunnen afhankelijk van de complexiteit van de risico's soms heel beperkt blijven, terwijl zij voor grote petrochemische complexen ook leiden tot hele uitgebreide studies.

Door onze ruime ervaring met QRA's en onze kennis van vrijwel alle betrokken overheden in Nederland kunnen wij vooraf veelal goed inschatten hoe de resultaten van een QRA kunnen uitpakken.

Mochten er hierbij knelpunten ontstaan dan kunnen wij u begeleiden bij het vinden van een passende oplossing door mogelijke verfijningen in de modellering, gerichte aanpassingen in de procesvoering en/of passende maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening.