Opstellen veiligheidsbeleid

'Veiligheid voor alles' is een veelgehoorde kreet bij zowel bedrijfsleven als overheid. Maar hoe kunnen wij daar als burger op vertrouwen? Dit is een aspect waar adviesgroep SAVE zich samen met de bedrijven en overheid al jarenlang mee bezighoudt. Hoe kunnen we met zijn allen borgen dat de leuze 'Veiligheid voor alles' ook daadwerkelijk op de werkvloer wordt nagestreefd en veiligheid hiermee is geborgd?

Het startpunt hiervan ligt in het opstellen van beleid. Voor bedrijven verwoord in veiligheidsbeleid ter voorkoming van (zware) ongevallen, voor overheden verwoord in (extern) veiligheidsbeleid ter voorkoming van niet acceptabel risico's in gebouwde omgeving. Beleid moet ook worden opgesteld ten aanzien van inzet van gekwalificeerd personeel en hulpdiensten in geval een incident daadwerkelijk optreedt.

Wij helpen de bedrijven en overheden een doelmatig beleid op te zetten. Zijn de doelstellingen voldoende concreet en meetbaar? Wat zijn hierbij de prestatie-indicatoren en zijn deze reëel en acceptabel? En tot slot: is het werkbaar? Wij hebben hier de ervaring voor en kunnen samen met de klant een doelmatig beleid opstellen waarbij 'Veiligheid voor alles' gaat.