PGS 15

PGS 15

De Publicatie Reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven.

De PGS 15 is een onderdeel van deze reeks en richt zich op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het schrijft richtlijnen voor met betrekking tot brand, arbeids- en milieuveiligheid.

Het bevoegd gezag Wm gebruikt de PGS15-richtlijn als toetsingskader voor de milieuvergunning. Op zijn beurt wordt het bevoegd gezag door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) geïnspecteerd op het correct toepassen van de PGS 15.

Veel voorkomende problemen met betrekking tot de PGS15-richtlijn zijn:

  • Voorschriften binnen een milieuvergunning zijn niet passend binnen de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf;
  • Oncorrecte compartimentering van een PGS15-opslagvoorziening ter bescherming tegen brandoverslag;
  • Detectie en/of repressieve voorzieningen zijn niet passend, vaak is een standaardvoorziening niet juist en zal er gezocht moeten worden naar maatwerk;
  • Er is sprake van een Programma van Eisen (PvE) of een Basisdocument Brandbeveiliging (BdB) dat moet worden omgezet naar een Uitgangspuntendocument (UPD).

Adviesgroep SAVE is druk doende bij de verschillende vraagstukken welke horen bij de PGS15-richtlijn. Het opstellen van het uitgangspuntendocument (UPD), maar ook het toetsen van bestaande situaties en systemen aan de vigerende regelgeving en richtlijnen behoren tot de werkzaamheden. Tevens behoort het tot de mogelijkheden om bij complexe vraagstukken een passende oplossing te vinden, vaak komt hier een stuk maatwerk bij kijken.

Adviesgroep SAVE brengt de opgedane ervaring als meerwaarde mee bij het oplossen van vraagstukken, maar ook vanaf het ontwerp en concept tot en met de realisatie van een opslagvoorziening kan een van onze adviseurs een (bege)leidende rol aannemen.