Scenariostudies

Met scenariostudies vindt er een verdieping plaats op de geïdentificeerde gevaren binnen een bedrijf. De aard van het risico wordt expliciet gemaakt door het formuleren van een scenariobeschrijving.

Scenariobeschrijving: Het Vlinderdasmodel

Wij hanteren het principe volgens het zogenaamde vlinderdasmodel (bow tie). Een scenariobeschrijving is een uitwerking van het (chrono)logische verloop van een ongewenste situatie van een van de mogelijke basisoorzaken, via de hoofdgebeurtenis naar een van de mogelijke gevolgen. Het is dus een aaneenschakelijking van fouten en gebeurtenissen.

Voor de uitwerking van scenario's zijn er binnen het Brzo en de ARIE-regeling scenariosheets ontwikkeld met het doel om duidelijk te maken dat door de inrichting voldoende maatregelen genomen zijn om (zware) ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen, respectievelijk de gevolgen van ongevallen te beperken. Scenariostudies zijn veelal projectmatige activiteiten die worden uitgevoerd door een multidisciplinair team.

In de rol van voorzitter leidt Antea Group/SAVE het projectteam en wordt de methodiek bewaakt, op effectieve toepassing van kennis, efficiëntie werkwijzen en reële uitkomsten.