SIL-classificatie

Vaststellen van betrouwbaarheid en risicoreducerend vermogen

Het safety integrity level (SIL) is een maat voor de functionaliteit van instrumentele beveiligingen. Een belangrijk criterium is het vaststellen en waarborgen van het benodigde (of gewenste) risicoreducerende vermogen van beveiligingen in termen van probability of failure on demand (PFD). De methode van safety integrity level (SIL) classificatie is vastgelegd in de NEN-IEC 61508 (algemeen), NEN-IEC 61511 (procesindustrie) en de NEN-IEC-61062 (machineveiligheid).

SIL-classificatie 

SIL-classificatie is een scenario-gedreven techniek en is een waardevolle aanvulling op onder meer HAZOP-studies. Met SIL-classificatie worden niet alleen de uitgangspunten voor het type en de mate van beveiliging eenduidig gedocumenteerd (met behulp van scenariostudies) maar worden ook impliciet (kwaliteits)eisen gesteld aan ontwerp en beheer.

Eén van de belangrijke uitkomsten van onder meer het Buncefield-incidentenonderzoek is de aanbeveling een systematiek te kiezen om de betrouwbaarheid van instrumentatie in relatie tot de risico's vast te stellen. Deze aanbeveling is overgenomen in de PGS 29 (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen) met specifieke vermelding van de SIL-systematiek en de layer of protection analysis (LOPA).

In de rol van voorzitter kan Antea Group/adviesgroep SAVE het projectteam leiden en de classificatie-methode bewaken: wij sturen op effectieve toepassing van kennis, efficiëntie werkwijzen en reële uitkomsten.