Veiligheidsbeheersysteem (VMS)

Alle Brzo-bedrijven dienen een veiligheidbeheerssysteem (VBS) op te stellen en te implementeren. Ook voor bedrijven die onder de ARIE-plicht vallen gelden grotendeels dezelfde eisen.

Wij hebben veel ervaring in de begeleiding van bedrijven bij het ontwikkelen van een VBS. Een bruikbaar VBS blijkt in de praktijk altijd om maatwerk te vragen.

Onze filosofie daarbij is dat een bedrijf zelf doet wat het zelf kan, en dat wij begeleiden en aanvullen waar dat nodig is. Door onze jarenlange ervaring hebben we veel voorbeelden uit zowel het midden- en kleinbedrijf als van grote multinationals voorbij zien komen.

Daardoor kunnen wij uw bedrijf dan ook voorzien van praktische voorbeelden hoe de vaak abstracte eisen van het VBS concreet en praktisch vormgegeven kunnen worden. Voor bedrijven die naast een VBS ook een veiligheidsrapportage (VR) op behoren te stellen kunnen wij ook een ontzorgende of begeleidende toevoeging zijn, voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar het project Veiligheidsrapportage voor Brzo-bedrijven.