Zorgsystemen

De zorglast van de werkgever reikt verder dan enkel de wettelijke zorgplicht en Arbozorg. Het bedrijfsleven gaat steeds meer en steeds vaker aanvullende verantwoordelijkheden en verplichtingen aan. Zo worden er steeds striktere en verdergaande eisen gesteld aan het ondernemerschap (zelfs in tijden van voorgenomen deregulatie).

Zo zijn er tegenwoordig managementsystemen voor o.a.: arbeidsomstandigheden, milieuzorg, security, voedselveiligheid, kwaliteit, informatietechnologie, zware ongevallen en Human Resources.

Integratie van managementsystemen levert in veel gevallen praktische voordelen op zoals onder andere eenduidigheid in werkwijze en een verminderde beheerslast.

Wij begeleiden en ondersteunen uw organisatie bij de (door)ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) managementsystemen gebaseerd op o.a. OHSAS 18001 (Arbomanagement) en NTA 8620 (Veiligheidsmanagement, zware ongevallen). Wij sluiten hierbij desgewenst aan bij bestaande systemen binnen uw organisatie of starten samen met u een separaat traject op.