Interim-management

De meest voorkomende reden om te kiezen voor een interim-manager is dat de vaste manager is vertrokken/ontslagen en dat er nog geen geschikte opvolger is gevonden. Om dit tijdsbestek te overbruggen wordt er dan een interim-manager aangesteld.

Tags:

Een andere reden kan zijn als de huidige manager langdurig ziek is. Een interim-manager is in deze situatie uiterst gewenst want geen bedrijf vaart wel zonder hun manager. In het verlengde hiervan liggen oorzaken als zwangerschapsverlof en dergelijke, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt.

Ook wanneer er door de vorige manager wanbeleid is gevoerd danwel via onenigheid op non-actief is gesteld biedt de interim-manager uitkomst.

Wij kunnen een interim-manager aanbieden voor een bepaalde periode. Dit is een persoon die de leiding van een afdeling of organisatie op zich kan nemen, voor een van te voren afgesproken periode.

Een van de voordelen is dat een interim-manager niet direct verbonden is met het bedrijf of de afdeling van het bedrijf en hierdoor minder moeite zal hebben met moeilijke beslissingen maken. Bijkomend voordeel is dat wij veel kennis en ervaring hebben binnen het werkgebied van fysieke veiligheid.