Tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid

Gedegen advies

Een belangrijk aspect bij tunnels is de veiligheid. Hiervoor is in 2006 een nieuwe Tunnelwet van kracht geworden. Deskundigen van adviesgroep SAVE hebben de afgelopen jaren het proces begeleid bij een aantal tunnelprojecten om tot een bouwplan tunnelveiligheid of tunnelveiligheidsplan te komen.

Onze aanpak is er op gericht om op een efficiënte manier te komen tot een gedragen advies voor het te nemen besluit ten aanzien van de tunnelveiligheid.

De procesbegeleiding en -advisering om hier toe te komen maakt deel uit van onze aanbiedingen.

Onze medewerkers hebben een belangrijke rol gespeeld in de drie hieronder genoemde referentieprojecten.