Veiligheid en windturbines

Veiligheid en windturbines

Veiligheidsadvies voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijven

Om extra windenergie op te wekken wil het kabinet de windturbinecapaciteit in Nederland verdriedubbelen. De bepaling van de juiste locatie voor een windturbine vraagt een zorgvuldige afweging. Veiligheid is één van de vele aspecten die bij de locatiekeuze relevant is. De beoordeling van de veiligheid van windturbines is soms complex, zeker in de nabijheid van leidingen of industriële installaties.

Wij zijn van mening dat een goed antwoord op de vraag wat veilig is, alleen mogelijk is als de juiste kennis wordt gecombineerd. Dus zowel de kennis van een specialist als generalist. Zowel technische als juridische kennis. Save kan u die volledige kenniscombinatie bieden.

Risicomodellen
Antea Group kent een lange geschiedenis ten aanzien van het ontwikkelen van risicomodellen. Zowel fundamenteel onderzoek als praktische toepassing. Ook bij het berekenen van de risico's van windturbines. Belangrijk hierbij is dat we onze ruimtelijke en juridische kennis combineren met onze modeltechnische kennis. Dat betekent dat wij altijd eerst bepalen of er een ruimtelijke of juridische noodzaak bestaat om een risicoberekening ook echt uit te voeren.

Advies voor honderden windturbines
Save heeft in ruim tien jaar al voor enkele honderden windturbines externe veiligheidsadvies uitgebracht. Wij werken voor overheden en projectontwikkelaars, maar ook voor bedrijven die een windturbine op hun perceel willen hebben en voor leidingexploitanten die vragen hebben over de veiligheid van hun leiding als er windturbines in de nabijheid worden geplaatst. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het toetsen aan, en interpreteren van juridische en beleidsmatige kaders, het uitvoeren van benodigde risicoberekeningen en het begeleiden van het afstemmingsproces met de omgeving. 

Een greep uit onze projectportefeuille:

Havengebied Rotterdam: ontwikkeling van twee windparken, in opdracht van Wolff Energy;

Sloehavengebied: ontwikkeling van meerdere windparken, in opdracht van Delta Energy, Zeeuwind en Winvast;

Wieringermeer: ontwikkeling van windpark Wieringermeer, in opdracht van Nuon en partners;

Havengebied Moerdijk:  ontwikkeling van windpark Moerdijk, in opdracht van Nuon;

Bedrijfslocaties: ontwikkeling van Windturbines op bedrijfslocaties van o.a. Campina, Akzo Nobel en Kloosterboer;

Antea Group adviseert integraal, en beschouwt zowel de ruimtelijke, juridische als technische aspecten. Antea Group adviseert ook ten aanzien van MER en bestemmingsplan, geluidonderzoek, slagschaduw, windopbrengsten enz.