ATEX

De Europese ATEX153-richtlijn (1999/92/EG) stelt de minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor de toepassing binnen Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd middels het Arbobesluit, artikel 3.5.

Voor de praktische uitvoering van de wettelijke verplichting in het kader van explosieveiligheid dient o.a. gebruik te worden gemaakt van de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) 7910, delen 1 en 2 (respectievelijk gasexplosies en stofexplosies). Ook de "Niet-bindende praktijkgids met het oog op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/92/EG" van de Europese Commissie (2003) kan worden geraadpleegd.

Wij brengen samen met u de explosierisico's binnen uw bedrijf in kaart en ondersteunen u bij het opstellen van het wettelijk verplichte explosieveiligheidsdocument (EVD). De verplichte (minimale) onderdelen van het EVD zijn: gevarenzone-indeling (inclusief tekening en werkplekmarkering), materieelspecificatie (waaronder Ex-klasse), risicoanalyse en een plan van aanpak.