Hazard and Operability (HAZOP)

De Hazard and Operability (HAZOP) studie is een techniek ontwikkeld door ICI in de jaren '70. HAZOP is een techniek die de gebruikers in staat stelt met een vrije benadering en denkwijze (brainstorming) alle mogelijke gevaren en problemen met procesbeheersing te identificeren. Aan de hand van een vaste lijst van gidswoorden als o.a. 'GEEN', 'MEER' en 'MINDER' wordt een zogenaamde HAZOP-sheet ingevuld.

HAZOP-studies spelen een steeds belangrijkere rol in het verhogen van de veiligheid en bedrijfszekerheid van procesinstallaties. Bedrijven verlangen meer en meer het uitvoeren van een HAZOP-studie in het ontwerpstadium en/of bij belangrijke wijzigingen van een installatie. Ook de overheid kan een HAZOP-studie verlangen bij het verlenen van een vergunning.

HAZOP-studies zijn veelal projectmatige activiteiten die worden uitgevoerd door een multidisciplinair team. Wij kunnen u in de rol van HAZOP lead (voorzitter/facilitator) het projectteam (bege)leiden en het proces bewaken: wij sturen op effectieve toepassing van kennis, efficiëntie werkwijzen en reële uitkomsten.

Wij kunnen zowel onze standaard (gebaseerd op o.a. de NEN-IEC 61882) als uw eigen werkwijze toepassen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze HAZOP-software (HAZOP Manager V6.0) voor vastlegging en analysedoeleinden.