Smart Cities en communities

Smart Cities en communities

nieuwe techniek, een slimmere stad

Groeiende verstedelijking over de hele wereld leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Hoe houden we onze steden efficiënt, veilig en leefbaar? Slimme mensen en slimme technologische ontwikkelingen kunnen hier een bijdrage aan leveren en maken de stad aantrekkelijker, duurzamer, en leefbaarder. Dit heeft grote invloed op de wijze waarop we leven, werken en ons organiseren.

Tags:

Lees de blog 'Business bouwen binnen Smart City, dekt de NL Smart City Strategie de lading?'

Smart Cities brengen datatechnologie, mobiliteit, ruimte, veiligheid, infra en milieu samen. De adviseurs en ingenieurs van Antea Group hebben de kennis in huis om steden slimmer te maken. Daarnaast verbinden wij partijen, initiatieven en kennis. Smart Cities geeft integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad.

Binnen Antea Group wordt er nagedacht over verschillende maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe technieken en sensoren zijn een bron van data verzameling. Het maken van de juiste combinaties van deze data geven onze oplossingen voor stedelijke opgaven een andere dimensie die wij zonder de data niet zouden krijgen. 

De ingenieurs en adviseurs van Antea Group zetten hun kennis en vernuft in om slimme oplossingen te ontwikkelen binnen vier werkvelden: 

Het begint bij data en samenwerking 

Toegankelijke data en samenwerking met zowel private als publieke partijen vormen de basis voor Smart Cities. Ze zijn het uitgangspunt om slim te investeren, gefundeerde beslissingen te nemen én kosten te besparen. Dit kan op veel verschillende manieren. Een paar van deze voorbeelden: 

  • Haal meer uit duurzame energie met het slim op elkaar afstemmen van vraag- en aanbod.
  • Voorkom een dichtslibbend wegennet door verkeersstromen slimmer te managen met data.
  • Maak woonwijken en industriegebieden veiliger met nieuwe informatietechnologie.

Bottom line: werk samen, maak gebruik van betrouwbare data en mobile devices, onderzoek nieuwe technieken. De technologie van nu stelt steden in staat om nieuwe oplossingen te realiseren. Oplossingen die resulteren in een stad waarin het nu, maar ook in de toekomst prettig wonen, leven en werken is.