1 Doelstellingen bepalen

1 Doelstellingen bepalen

Meten is weten, maar wat ga je meten?

Iedere stad wil tegenwoordig slim bestuurd worden, maar Smart kan geen doel op zich zijn. Het gaat om waarom je Smart wil zijn. Wil je een kleiner, doch efficiënter stadsbestuur? Wil je de burgerparticipatie verhogen? Wil je beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen? Het is van belang om waarde te creëren met de data en daarmee bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Het begin van het proces, waarin je doelen gedefinieerd worden, is cruciaal. Antea Group helpt je om:

  • De juiste stakeholders vroeg in het proces te betrekken;
  • Draagvlak te creëren voor de te realiseren doelstellingen;
  • Werksessies te organiseren die resultaat opleveren;
  • De prestatie- en sturingsindicatoren op te stellen;
  • Doelstellingen vertalen naar een concrete actieagenda.

Met de ondersteuning die wij leveren kan de politiek bepalen wat ze wil bereiken met datagedreven sturen en besturen. 

naar stap 2 >