2 In kaart brengen databehoefte

2 In kaart brengen databehoefte

Wat weet je al en wat weet je nog niet?

Wanneer de politiek heeft besloten welk doel de data moet dienen, is het van belang de databehoefte in kaart te brengen. Vaak is er al meer in huis dan men zou denken en gaat het veel meer om in kaart brengen van de reeds aanwezige bronnen en gegevens. Het antwoord op de databehoefte kan dus vaak al in de organisatie zitten. De databehoefte geeft de vraag naar data weer om een bepaalde doelstelling al dan niet m.b.v. data te kunnen oplossen.

Antea Group kan jouw gemeente helpen bij het in kaart brengen van de databehoefte op de volgende thema’s:

  • Nulmeting uitvoeren om de uitgangspositie te bepalen van de gemeente en stakeholders;
  • Bestaande data analyseren en visualiseren;
  • Ontbrekende data signaleren en specificeren;
  • Prognoses opstellen ten behoeven van de doelstellingen.

< naar stap 1

naar stap 3 >