3 Cyber Security & Privacy

3 Cyber Security & Privacy

Digitale beveiliger en privacy

Data brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom is het belangrijk afspraken te maken over de verantwoordelijkheden. Overheden zijn op zoek naar manieren om wetgeving overzichtelijker en gemakkelijker te maken. De nieuwe Omgevingswet is hiervan een goed voorbeeld. Op het gebied van gegevensbescherming heeft het Europees Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekondigd die bindend is voor alle lidstaten. Hierdoor gelden vanaf 25 mei 2018 dezelfde wetten binnen de Europese Unie en komt de nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens te vervallen. Antea Group kan met strategische partners jouw gemeente begeleiden in het anticiperen op dergelijke wetgeving.

Behalve het in acht nemen van toekomstige wetgeving, verkent Antea Group tevens innovatieve oplossingen zoals Blockchain die implicaties kunnen hebben voor Cyber Security en Privacy. Deze nieuwe ontwikkelen kunnen worden meegenomen in het proces.

< naar stap 2

naar stap 4 >