6 Open data genereren en publiceren

6 Open data genereren en publiceren

Produceren en publiceren

Het produceren van data kan tijd kosten, daarom is het wenselijk dat dit zo veel mogelijk autonoom gebeurt. Toch zal er altijd behoefte zijn aan een menselijke screening in dit proces. Dit om te waarborgen dat de juiste data binnen komt, het overzichtelijk verwerkt wordt en de privacywetgeving in acht wordt genomen. 

Wanneer de data is verwerkt kan het openbaar worden gemaakt. Hierbij is het van belang de data aantrekkelijk te visualiseren en zichtbaarheid te creëren om de eindgebruiker te bereiken. Je wilt immers dat de gegenereerde data gebruikt wordt! Hierbij kan worden gedacht aan een hackaton of een open data challenge om het bewustzijn te vergroten. Of een online open data platform met een meer constant en real-time karakter. Antea Group Procesmanagement pakt al deze facetten samen met jou aan.

< naar stap 5

naar stap 7 >