7 Datagestuurde toepassingen ontwikkelen

7 Datagestuurde toepassingen ontwikkelen

Let the games begin!

Wanneer de data beschikbaar is, kan het leukste werk beginnen: het ontwikkelen van datagestuurde toepassingen die helpen om de doelstellingen van de stad te ondersteunen.

Hier ze je dat steden nog te vaak zélf de innovatie willen ontwikkelen, maar de rol van de gemeente is hier juist om te faciliteren:

  • Zorg voor fysieke Innovatie Hubs waar ondernemers elkaar kunnen treffen;
  • Maak budget vrij voor pilotprojecten – living labs – en faciliteer deze actief;
  • Durf te experimenteren met regelgeving en geef ondernemers de ruimte om aan te tonen dat hun innovaties een beter alternatief zijn dan de status quo;
  • Faciliteer de ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen en draag als gemeente ook een steentje bij;
  • Zet actief in op het profileren van je gemeente als aantrekkelijke vestingplaats voor innovatieve bedrijven;
  • Geef het goede voorbeeld: pas innovaties toe wanneer deze zich bewijzen.

Naast zelf risicodragend innovaties ontwikkelen kan Antea Group je gemeente ook helpen om het innovatietraject in te richten. Wij helpen je om bovenstaande randvoorwaarden in de stad te realiseren. 

< naar stap 6

naar stap 8 >