8 Evalueren doelstellingen

8 Evalueren doelstellingen

De cirkel is rond

Datagedreven sturen en besturen biedt meer dan ooit de mogelijkheid om beleid te evalueren. Antea Group Procesmanagement kan begeleiden in het opstellen van een continu verbetertraject en daarmee het waarborgen van de kwaliteit. Al de eerder genoemde onderdelen van het proces komen hier weer samen in de vraag: hebben we onze doelstellingen gehaald door de genomen maatregelen? Niet alleen is dit het moment om de maatregelen te evalueren, maar ook om de doelstellingen bij te stellen. Datagedreven sturen en besturen is namelijk geen doel op zich, maar een iteratief proces om op een slimme manier je stad continu te verbeteren.

Antea Group helpt je gemeente om de volgende stappen van dit proces te doorlopen:

< naar stap 7

< terug naar stap 1