drone specialist verkeersdrukte smart data

Drones en Smart Data

Snel en efficiënt gedragspatronen, verbanden en voorkeuren ontdekken

Verkeersgedrag analyseren vanuit de lucht? Geautomatiseerd verkeer tellen vanuit dronebeelden? Verkeer rondom schoolomgevingen analyseren? Zomaar een greep uit de mogelijkheden van het gebruik van dronebeelden. Antea Group helpt door vanuit een nieuw perspectief het verkeerssysteem vanuit de lucht te monitoren. Dit geeft nieuwe en aanvullende inzichten naast de bestaande observatietechnieken op de grond.

De ontwikkeling van drones vindt in een hoog tempo plaats. De technologische vooruitgang wordt groter en ook juridische mogelijkheden voor het vliegen met drones verbeteren. Deze ontwikkelingen zijn een voorbode voor de toenemende rol van drones in het verkeerssysteem: een toekomstbeeld waarbij drones ingezet worden om pakketjes te vervoeren komt steeds dichterbij.

In de huidige praktijk zien wij ook al toepassingsmogelijkheden voor drones. Drones (en ook heliumballonnen) zetten wij in voor onder andere verkeerstellingen, kruispuntevaluaties en verkeersveiligheidsstudies. Gedragsobservaties en verkeerstellingen zijn met drones veel efficiënter uit te voeren. Daarnaast zijn de beelden voor meerdere doeleinden te gebruiken.

Het gebruik van drones is gebonden aan strenge regelgeving om de veiligheid van de burgerluchtvaart en mensen op de grond te waarborgen. Wij kennen de wet- en regelgeving omtrent de toepassing van drones en werken met gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven samen om het inzetten van drones veilig en efficiënt toe te passen. De voorbereiding verzorgen wij, zodat we tot een succesvol resultaat van de dronevlucht komen.

Kortom, met drones kunnen wij het volgende bieden:

  • Verkeersveiligheids- en verkeersgedragsonderzoeken
  • Kruispuntanalyses
  • Evaluaties van VRI’s (de onderlinge afstelling van verkeerslichten beoordelen)
  • Geautomatiseerde verkeerstellingen
  • Verkeersdata genereren voor verkeersmodellen
  • Onderzoek van verkeersgedrag rondom schoolomgevingen
  • Parkeerstudies