Mobility as a Service MaaS smart mobility

Mobility as a Service (MaaS)

Gebruik in plaats van bezit

Mobility as a Service (MaaS) staat voor de trend van de grootste transitie in mobiliteit. De consument koopt mobiliteit in plaats van te investeren in vervoersmiddelen. Mobiliteit wordt een dienst. De nieuwe service aanbieders geven de mogelijkheid een reis naar behoefte te maken met een auto, fiets, openbaar vervoer, taxi dienst of een combinatie deze modaliteiten. Met MaaS staat de mens centraal.

Antea Group volgt deze ontwikkelingen van dichtbij. Zowel aan de voorkant van Mobility as a Service concepten hebben wij kennis, als ook in het monitoren van gebruik en ervaringen. MaaS is onderdeel van onze advisering. Het is één van de mogelijkheden om met smart mobility maatregelen de verkeersdruk en parkeerdruk te verlagen.

Parkeerbehoefteverlager

Hoe we dat doen? De juiste inzet van MaaS zorgt voor minder autobezit en dus minder behoefte aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Wij hebben de 'parkeernormverlager' ontwikkeld, een tool die gemeenten en projectontwikkelaars helpt in de ontwikkeling van haar woonwijken. Door de juiste parameters in te vullen geeft deze tool inzicht in de benodigde (parkeer)capaciteit van een woonwijk. Dit doen we op basis van leefstijlen, kenmerken van de stad en het gebied en het mobiliteitsbeleid van een gemeente. 

Gebruikersdata koppelen

Monitoring van het gebruik doen we door gebruikersdata slim aan elkaar te koppelen. Dit kan kwalitatief of kwantitatief onderzoek zijn, maar bij voorkeur een combinatie van beiden. Antea Group beschikt over een breed scala van mogelijkheden om het beleid van jouw gemeente te monitoren.

Smart Hubs 

Smart Hubs of Mobiliteits Hubs zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen het MaaS concept. Het doel is de toenemende druk op het wegennet het hoofd te bieden. Dit hub-netwerk wordt een toevoeging aan het daily urban system waarbij de behoeften van de reiziger centraal staan. Reizigers kunnen op deze hubs overstappen van vervoersmodaliteit, maar ook vergaderen sporten of iets eten. Antea Group heeft onderzoek gedaan naar de locatiekeuze en kenmerken van een Smart Hub in de regio Bladel. Op basis van dit onderzoek hebben wij een methodiek voor de locatiekeuze opgesteld en ook een 3D visualisatie gemaakt van een Smart Hub.