Way2Smart tool - omgevingsvisie smart mobility

Way2Smart tool

Smart mobility in Omgevingsvisie

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 2021), zijn gemeenten bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Om te helpen met het concreter maken van de vaak nog abstracte beleidsdoelen die gesteld worden in de omgevingsvisie, heeft Antea Group een tool ontwikkeld om smart mobility in te zetten in dit proces: Way2Smart.

Businesslijnen:

Antea Group legt de koppeling tussen de Omgevingswet en Smart Mobility. In de praktijk betekent dit dat vooral een koppeling tussen smart mobility en de omgevingsvisie wordt gelegd, iets waar veel gemeenten momenteel mee bezig zijn ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Smart mobility kan de gemeente helpen om de beleidsdoelen uit de omgevingsvisie concreter te maken, maar ook om deze doelstellingen te halen. 

Smart mobility voor energietransitie

Smart mobility is dan ook veel breder dan alleen mobiliteit of bereikbaarheid. Je kunt smart mobility maatregelen bijvoorbeeld ook gebruiken om de doelen van je energietransitie te halen. Zo kun je als gemeente elektrisch rijden stimuleren door voldoende laadpalen in je gemeente te plaatsen, zodat het aantrekkelijker wordt om elektrisch te gaan rijden. Dit zorgt vervolgens voor reductie van de CO2 uitstoot, wat bij kan dragen aan het halen van de doelen uit de energietransitie. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Way2Smart tool

Om de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente te stimuleren heeft Antea Group een tool ontwikkeld: Way2Smart. De Way2Smart tool wordt ingezet binnen een of meerdere werksessies waarbij verschillende afdelingen van een gemeente gezamenlijk cases en doelen gaan bespreken die terugkomen in de omgevingsvisie. Het doel is drieledig:

  1. Bewustwording (bij de deelnemers aan de werksessie) dat smart mobility meer is dan mobiliteit en bereikbaarheid en dus veel breder ingezet kan worden;
  2. Inzicht geven hoe smart mobility kan bijdragen om de beleidsdoelen van de Omgevingsvisie te halen;
  3. Beleidsdoelen uit de omgevingsvisie concreter maken middels smart mobility maatregelen.

Way2Smart wordt gebruikt tijdens een interactieve werksessie met vertegenwoordigers uit verschillende beleidsvelden. Het richt zich op wegbeheerders die een omgevingsvisie moeten opstellen: gemeenten, provincies en waterschappen.

Beleidswaardengenerator

We maken de koppeling tussen smart mobility en Omgevingswet. Dit doen we op basis van doelen uit de omgevingsvisie op doelen die uit de Beleidswaardengenerator naar voren komen. De Beleidswaardengenerator is een instrument waarbij een scan wordt gemaakt van alle beleidsdocumenten in een gemeente en hier worden dan alle beleidswaarden uit gefilterd. De gemeente kan dit gebruiken in het proces van het opstellen van de omgevingsvisie.