Smart Environment

Smart Environment

Smart Environment. Een kreet die prikkelt en nieuwsgierig maakt. Maar wat is het? Zaken als sensoren, het ‘Internet of Things’ en een verdere opmars van digitale intelligentie hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Niet te stoppen ontwikkelingen met onbegrensde mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een aangename leefomgeving in een tijd waarin die sterk onder druk staat.

Voor Antea Group staat Smart Environment voor een veilige, duurzame, gezonde en aangename leefomgeving. Onze ingenieurs en adviseurs dragen daar dagelijks met veel gedrevenheid aan bij. Dat doen wij door het gericht verzamelen en verbinden van bestaande en nieuwe data die vervolgens met onze kennis wordt verrijkt. Hierdoor ontstaan nieuwe (soms heel verassende) inzichten die het mogelijk maken processen te beïnvloeden of daar juist op in te spelen. Dagelijks zoeken wij naar mogelijkheden om Smart Environment concreet te maken. Dit heeft onder meer geleid tot de volgende producten/diensten:

Smart Environment staat binnen Antea Group voor een brede integrale dienstverlening op het gebied van milieu- en omgevingsvraagstukken. Binnen thema’s als ondergrond, grondwater, water, lucht, geluid, geur en klimaat zijn veel parameters real time meetbaar. Opgaven waarbij gezondheid, duurzaamheid en veiligheid belangrijke thema’s zijn, kunnen gericht gestuurd worden door data te verzamelen, koppelen en interpreteren. Ook ontstaat hierdoor inzicht in meer subjectieve waarden zoals het ervaren van hinder of overlast. Dit maakt het voor ons mogelijk om nu en in de toekomst een doelmatige en duurzame bijdrage te leveren aan onze leefomgeving.