Smart Governance

Smart Governance

De maatschappij verandert snel. Onder andere door de ontwikkeling van data & ICT technologie. Hierdoor moeten publieke organisaties zelf ook volop in verandering blijven. Smart Governance past nieuwe technologie slim toe op niveau van bestuur en organisatie en in relatie tot haar omgeving. Antea Group helpt u Smart Governance om te zetten in concrete projecten en activiteiten.

Tags:

Onze consultants werken vanuit drie pijlers; doeltreffend, doelmatig en met impact op stedelijke ontwikkelingen, stakeholders en de eigen organisatie. Wij ontwikkelen en verbeteren werkprocessen, faciliteren in visie-vorming en creëren samenwerking. Het is van belang draagvlak te creëren met de omgeving. Uiteenlopende belangen moeten tot een gezamenlijke visie komen waar burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Daarnaast maken wij verbindingen met de juiste partijen om antwoorden te bieden op de centrale vraag binnen Smart Governance:

Wat vraagt Smart Governance van mij en mijn organisatie in de toekomst en wat kan ik morgen doen om mijn organisatie daar op voor te bereiden? 

Daarnaast richten wij ons ook op de vragen:

  • Hoe richt ik mijn organisatie in zodat deze is voorbereid op een door data & ICT gedomineerde toekomst?
  • Hoe richt ik een data gedreven organisatie in en in hoeverre zijn wij dat al?
  • Hoe zitten mijn samenwerkingspartners in dit thema? Wat kunnen we doen om samen op te trekken in de ontwikkeling?
  • Welke randvoorwaarden moet ik op orde brengen om de slagingskans van mijn pilotprojecten vergroten?
  • Hoe kan ik m.b.v. nieuwe en bestaande data & ICT sturing geven aan mijn beleidsdoelstellingen en omgeving?
  • Hoe kan ik als overheidsorganisatie flexibel en snel grip houden op (ongewenste) ontwikkelingen in de samenleving in een almaar sneller ontwikkelende (ICT) samenleving?
  • Hoe organiseer ik de burgerparticipatie en omgevingsmanagement gebruik makend van nieuwe slimme digitale technieken, zoals gaming, 3-D tools, social media, etc?

Hoe zit het met privacy en veiligheid van gegevens? Nieuwe informatie en communicatie technologieën bieden kansen, maar ook risico’s voor zowel publieke als private organisaties. Het effectief gebruiken en inbedden van deze nieuwe technologieën binnen en tussen organisaties, bestuurlijke processen en omgevingsprocessen is waar Smart Governance over gaat. Door middel van technologie en effectief gebruik van data, kan een organisatie slim inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Tegelijkertijd levert het ook vraagstukken op over veiligheid, privacy, flexibiliteit, snelheid en beheersing. 

Datagedreven sturen en besturen

Klik op de afbeelding om de interactieve pdf te openen.

Meer weten over de meerwaarde die wij binnen uw organisatie of project leveren? Vraag het aan onze consultant.