Smart Mobility

Smart Mobility

De manier waarop we ons verplaatsen verandert snel. We verplaatsen ons steeds vaker, sneller, efficiënter, veiliger en duurzamer. Goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn basisbehoeften, waaraan Smart Mobility een grote bijdrage kan leveren. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen!

Met Smart Mobility zetten we in op uw handelingsperspectief om uw beleidsdoelstellingen te behalen. Dit doen wij door uw opgaven en ambities te vertalen naar concrete kansen voor Smart Mobility. We stellen beleid op en houden rekening met onzekerheden door adaptief te programmeren, scenario’s op te stellen, ontwikkelingen in de praktijk te testen en beleid te monitoren.

Weg, voertuig en mens

Mobiliteit benaderen we altijd vanuit de driehoek weg, voertuig en mens. Deze drie elementen bepalen samen de kwaliteit van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Door technologische ontwikkelingen verandert elke punt van de driehoek mee. Een voorbeeld: ITS-toepassingen (Intelligente Transport Systemen) verbinden ‘weg’ en ‘voertuig’ op een nieuwe wijze, wat zorgt voor verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit heeft direct ook invloed op de mens: hoe gaan zij hiermee om en wat voor effect heeft dat?

Smart Data

Data is de verbinder van deze drie elementen. De slimme inwinning en toepassing van publieke en private data over de weg, het voertuig en de mens geeft inzicht en mogelijkheid tot sturing. Smart Data en Smart Mobility gaan daarom hand in hand.

Smart Mobility data IOT drones ITS

Antea Group zet zich op het vlak van Smart Mobility in op 4 concrete thema’s: 

Meer weten over de meerwaarde die wij binnen jouw organisatie of project leveren? Vraag het een consultant van Smart Mobility.