Intelligente Transport Systemen (ITS)

Intelligente Transport Systemen (ITS)

Antea Group is uw partner op vraagstukken hoe om te gaan met ITS. Zowel beleidsmatig, operationeel als het proces binnen uw organisatie.

Onze consultants zijn bijvoorbeeld actief op meerdere fronten binnen Beter Benutten. Wij helpen opdrachtgevers om de nieuwe technologische toepassingen te vertalen naar beleid, te implementeren, te evalueren en in te bedden in de lopende organisatie. Binnen het landelijk kernteam én binnen de diverse regio’s van Beter Benutten (Zuid-, Oost- en Midden-Nederland) zijn onze adviseurs actief om het auto-, vracht- en fietsverkeer en openbaar vervoer slimmer te organiseren, in de rol van trekker, projectbeheerser of verkeerskundig inhoudelijk adviseur.

Onze diensten:

  • Procesmanagement (organisatie, projectbeheersing, ondersteunen regionale samenwerking)
  • Vertaling van (landelijke) ITS ontwikkelingen in regionaal / gemeentelijk beleid
  • Deelnemer ronde tafels Effecten en Gedrag van Connecting Mobility
  • Effectstudies