Zelfrijdende (vracht-)auto

Zelfrijdende (vracht-)auto

De ontwikkeling van de zelfrijdende voertuigen, zowel vracht- als personenauto’s is in volle gang. Wanneer we ons volledig volautomatisch verplaatsen en hoe dat er precies uitziet is nog onbekend.

Wat zeker is, is dat de ontwikkeling voortzet en dat dit grote gevolgen heeft voor het mobiliteitssysteem en voor de gehele openbare ruimte. Antea Group zet zich op dit onderwerp in op de effecten die dit heeft voor de organisaties binnen het mobiliteitsysteem of openbare ruimte (zowel overheid als privaat) en de effecten die dit heeft op de mens: de human factors.

We richten ons daarbij niet alleen op de situatie dat zelfrijdende voertuigen gemeengoed zijn, maar ook op de jaren daarvoor waarin in de transitiefase traditionele én zelfrijdende voertuigen hand in hand dienen te gaan. De komende jaren bepaalt juist deze mix van traditionele én steeds zelfrijdender voertuigen ons straatbeeld.

Onze diensten:

  • Vertaling van (landelijke) ontwikkelingen in regionaal / gemeentelijk beleid
  • Deelnemer ronde tafels Effecten en Gedrag van Connecting Mobility
  • Effectstudies